Øvrige aktuelle nettverk

DesignDialog (www.designdialog.no)

CAVIC (www.cavic.dk)

EDDA (www.eddanorden.net )