Doktorgradsafhandlinger af NordFo-medlemmer

Her finder du oversigt over doktorgradsafhandlinger lavet af NordFo-medlemmer.

Øverst finder du de nyeste afhandlinger med link til de elektroniske versioner. Denne liste vil fortløbende blive opdateret.

Nederst finder du en oversigt over doktorgradsafhandlinger lavet af Marléne Johansson november 2011. Flere i denne oversigt har også link til en elektronisk version.

Nyeste doktorgradsafhandlinger

Ekström, Anna (2012). Instructional work in textile craft. Studies of interaction, embodiment and the making of objects. Stockholms universitet, Sverige. http://www.avhandlingar.se/avhandling/8c310fcc19/
Gegerfelt Kronberg, Sie (2012). Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer. Åbo Akademi, Finland. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74651/gegerfelt_sie.pdf?sequence=2
Rorgemoen, Mari (2012). Mellom tradisjon og spel. Didaktikk for tekstil folkekunst. Åbo Akademi, Finland. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76673/rorgemoen_mari.pdf?sequence=2
Koch, Marie (2012). Jag strikker, derfor er jeg. Læring og identitet i uformelle læringsrom. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/85897/koch_marie.pdf?sequence=2

Doktorgradsavhandlingar inom slöjdområdet

Pdf-fil med oversigt udarbejdet af Marléne Johansson november 2011: