Årsrapporter

Årsrapport fra 2010


NordFo har hatt et normalt år med student og lærermobiliteter. Det arbeides godt i Techneredaksjonen og vi forventer 2 papirutgivelser av Techne. Arbeidet med NordFo konferansen på Notodden i samarbeid med Høgskolen i Telemark er godt i gang. Key notes foreleserne er nå på plass og vil snart bli presentert på konferansens hjemmeside.

Student og lærermobilitetene

Studentmobilitetene er stabile i antall. I mobilitetene ligger muligheten for å øke språkforståelse, fagforståelse og kulturforståelse. Det er fortsatt stor etterspørsel etter mobilitetsstipender for lærere. Fortrinnsvis med 1 ukes varighet. Vi har også dette året prioritert mobilitetsstipendiene til målrettede steder og hendelser ved disse institusjonene slik at utbytte etter presidiets mening blir større for den enkelte, for institusjonene og nettverket. 

Det er stort flertall av kvinnelige mobilitetsstudenter.

Vi har benyttet oss av å stimulere lærere til å kombinere mobilitet med etterutdanning. Dette har blant annet ført til mange norske og danske lærere mot Sverige og Finland. Det er en tendens til at studenter reiser vestover mot Island mens lærere reiser mot øst.

Utfordringen for framtiden blir å få studenter til blant annet å velge institusjoner som Universitetet i Umeå og Høgskolen i Telemark og Lappland Universitet som har kapasitet til å ta imot mobilitetsstudenter. Fortsatt er det Island som trekker flest studenter.

 

Resultatmål:

·        Vi kan for 2010  rapportere om 44 mobiliteter under NordFo’s regi. 10 studentmobiliteter og 34 lærermobiliteter

 

Nettverkspartnere:

NordFo har  registrerte partnere i alle de nordiske land samt Estland som er forpliktet gjennom en arbeids og intensjonsavtale.

 

Hjemmeside:

Ny hjemmeside blir presentert i løpet av november 2011. Inntil videre fungerer den gamle samt NordFo sin mail liste.

 

Techne:

Se omtale av Techne på hjemmesiden til NordFo: http://www.vasa.abo.fi/nordFo/techne/index.htm

 

Resultatmål:

·        Redaksjonsrådet arbeider med å få til nettbasert utgivelse av Techne

·        A 16 2011 er under produksjon

·        A17 2011 Christina Nygren-Landsgärds (red.) Med målsetting om å forholde seg vitenskaplig i lærerutdanningen Del 1 er utgitt og kan bestilles fra Høgskolen i Telemark

 

Ny konferanse høsten 2012

Se http://making.nordfo.org/

Notodden 30. Oktober 2011