Udbytte og erfaring

Skolefaget sløyd finnes i alle de nordiske landene, men med ulik betoning på innholdet i faget. Som mobilitetsstudent kan faget studeres og sammenlignes med læreplaner fra eget land.

Studenter som har deltatt i dette programmet har fått gode erfaringer og gode personlige og faglige samarbeidskontakter. Erfaringer studentene kan dra nytte av i sitt senere studium og ved yrkespraksis som lærer. Nye didaktiske perspektiver, lærerrollen, prosess og produkt orientering, entreprenørskap, innredning av klasserom, utstyr for bearbeiding av materialene, pedagogiske grunntanker og organisering av undervisningsarenaer er noe av det studenten kan sette fokus på .

NordFo har stor etterspørsel etter mobilitetsstipender for lærere, fortrinnsvis med en ukes varighet. Nettverket prioriterer mobilitetsstipendiene til målrettede steder og hendelser slik at utbyttet blir større for institusjonene, den enkelte og for nettverket. NordFo ønsker å stimulere lærere til å kombinere mobilitet med etterutdanning, særlig PhD kurs.