Making - Materiality - Knowledge

Nordfo arrangerede konferencen Making-Materiality-Knowledge i september 2012. Læs om konferencen på egen hjemmeside ved å trykke på konferansebanneret til høyre eller bruk lenken
http://making.nordfo.org